Volterra

Volterra is een hernieuwbare-energiecoöperatie, die de inwoners van het Meetjesland wil verenigen om een groot draagvlak te creëren waarin alle coöperanten investeren, participeren en inspraak hebben. Zo kunnen we samen investeren in onze buurt, zodat we niet alleen de lasten delen, maar ook de lusten.

Meer info