Stroomcoach

Inwoners van het Meetjesland kunnen beroep doen op een stroomcoach om thuis energie te besparen. Op basis van een grondige analyse van toestellen en verbruiksgedrag geeft de stroomcoach individueel advies. De stroomcoach organiseert ook een groepsaankoop energiezuinige toestellen voor inwoners die een toestel willen vervangen. Inwoners die zelf een initiatief willen nemen om bijv. in hun wijk, vereniging of school energie te besparen kunnen ook bij de stroomcoach terecht. De stroomcoach denkt en werkt hun initiatief mee uit.

Partners: Woonwijzer Meetjesland en Natuurpunt en Partners Meetjesland

Meer info