Milde Meetjes

Met het project Milde Meetjes wil de Provincie Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Energielandschap een lokaal draagvlak voor het ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’ (Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke) stimuleren. Samen met omwonenden, landbouwers, lokale besturen en de ontwikkelaars wordt een fonds uitgewerkt dat de kwaliteit van de directe omgeving rondom een windturbineproject moet verhogen. De uitbaters van de winturbines richten het fonds op en voorzien het structureel van middelen. De omwonenden en landbouwers kiezen zélf voor duurzame projecten die een zo groot mogelijke meerwaarde voor zoveel mogelijk mensen in de omgeving realiseren. Ze worden hierin bijgestaan door de lokale administraties, verenigingen en de uitbaters van de turbines.

Meer info