Light As A Service voor gemeentebesturen van Veneco

Veneco biedt vanaf voorjaar 2021 Light As A Service (LaaS) aan, in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Zo willen we energiezuinige relighting van openbare gebouwen faciliteren op een budgetneutrale manier. De deelnemende gemeenten worden van A tot Z ontzorgd. Tijdens het voortraject, over de uitvoering van de relighting tot het beheer en de exploitatie van de nieuwe verlichtingsarmaturen.

De relighting kan via de LaaS-methodiek op een budgetneutrale manier gerealiseerd worden. Met de besparing op de energiefactuur van de gemeente, wordt het ‘licht als een dienst’ betaald en de intiële investeringskost afbetaald.

De focus wordt ook gelegd op circulaire verlichting. De armaturen die zullen geïnstalleerd worden zijn modulair opgebouwd en kunnen vlot hersteld worden bij defect (en hoeven niet te worden afgevoerd en vervangen). Bovendien zijn ze uitermate duurzaam. De installateur heeft daar alle baat bij, gezien hij gedurende de volledige contractduur verantwoordelijk blijft. Na de looptijd van het LaaS-contract kan de gemeente vrij kiezen of men de installatie overneemt of dat de armaturen worden geschonken aan bv. een school/vereniging of dat deze voor recyclage worden afgevoerd en opnieuw in de materialenkringloop terechtkomen.

Het project heeft de ambitie om het energieverbruik door verlichting in de deelnemende gebouwen minstens te halveren en een belangrijke reductie van de CO2-uitstoot te realiseren. Zo draagt dit project bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen i.k.v. het Burgemeestersconvenant. Meer specifiek de doelstelling rond het energiezuinig maken van het gemeentelijk patrimonium.

Dit project wordt ondersteunt door de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de subsidie Energieambassadeurs. Uitgebreide informatie over deze subsidie vindt u via deze website.