Hout = Goud

Met het stijgende bewustzijn rond klimaatverandering groeit de vraag naar alternatieve, duurzame energiebronnen. In het Meetjesland slaan Agrobeheercentrum Eco2 en Regionaal Landschap Meetjesland de handen in elkaar met het LEADER-project Hout = Goud. Doel van het project is om de houtige elementen in het (landbouw)landschap te gebruiken voor lokale warmteproductie. Op die manier wordt de economische waarde van deze houtige elementen versterkt, wat leidt tot meer aanplant en een beter beheer. Met de extra aanplant en het betere beheer van houtkanten stijgt ook de ecologische waarde van het landschap.

Meer info