groepsaankoop stookolietanksanering

Stookolie neemt nog steeds een belangrijke plaats in als energiedrager voor verwarming. Dat is geen goede zaak voor het klimaat. De omschakeling van stookolie naar een andere minder vervuilende energiebron is daarom een logische keuze, niet enkel voor het klimaat, maar ook voor uw gezinsbudget.

Oude stookolietanks bevatten vaak nog olieresten en kunnen roesten en doorlekken. Dit houdt een ernstig risico in en kan leiden tot een bodemverontreiniging. Een niet-gesaneerde tank houdt ook een financieel risico in, want de eigenaar moet instaan voor de kosten van bodemsanering.

Samen met 18 van de 21 aangesloten gemeenten organiseerde Veneco een groepsactie stookolietanksanering voor particulieren. Een groepsactie laat immers betere voorwaarden toe. Een jury met vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenten besliste om voor deze groepsactie samen te werken met All-in Tank Service uit Eke. Zowel voor bovengrondse als ondergrondse tanksaneringen boden zij de scherpste prijzen aan.

Deze groepsactie liep van 1 augustus 2018 tot 31 juli 2019.