De Bloemekenswijk in Lievegem renoveert

Woningen die onvoldoende geisoleerd zijn en geen geschikte warmtebron hebben, zijn één van de belangrijkste oorzaken van de CO2-uitstoot (niet-ETS gebonden). Daken en muren isoleren, hoogrendementsglas installeren en kiezen voor een geschikte warmtebron, zorgen voor een lagere CO2-uitstoot van de woning en helpen het klimaat.

Gemeente Lievegem, Woonwijzer Meetjesland en Energiehuis Veneco werkten samen een project uit om renovaties te stimuleren in de Bloemekenswijk in Lievegem. We starten het project door van iedere woning in de wijk een warmtescan te maken. Zo maken we zichtbaar op welke plaatsen de woningen warmte verliezen. We voorzien in de wijk een mobiel energieloket waar inwoners kunnen langsgaan en informatie krijgen over de warmtescan van hun woning, over renoveren, over het gratis renovatieadvies op maat, de renovatiepremies en -leningen. We organiseren een groepsaankoop dakisolatie waar de gehele gemeente Lievegem kan aan deelnemen. Verder zetten we in op diverse communicatie-acties om het project zo goed mogelijk kenbaar te maken bij de inwoners en hen te stimuleren om te renoveren.

Uitgebreide informatie over het project vindt u op de website van de gemeente Lievegem.

Op 15 maart 2021 organiseerden we een persmoment over ons project. Lees hierover meer op de website van Veneco.

Dit project is tevens een proefproject om de werking met de mobiel energieloket te introduceren in onze regio en op termijn uit te breiden naar de gehele Veneco-regio.

Dit project wordt ondersteund door de gemeente Lievegem, door de Provincie Oost-Vlaanderen via de subsidie van Energieambassadeurs en door het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen.

Uitgebreide informatie over de subsidie Energieambassadeurs vindt u via deze website.

Bron projectfoto: 3WPlus vzw