Autodelen Meetjesland

Op veel plaatsen in het Meetjesland is er een tekort aan basismobiliteit: er zijn weinig of geen lijnbussen of treinverbindingen. Het delen van een auto biedt een oplossing voor toegankelijker en milieuvriendelijk vervoer. Natuurpunt en Partners Meetjesland werken samen met Autodelen.net om autodelen in het Meetjesland te stimuleren. Ze ondersteunen de gemeenten en sociale organisaties om hun wagenpark te delen met de inwoners van het Meetjesland, met extra aandacht voor bijzondere doelgroepen. Ook moedigen ze autodelen bij alle inwoners van het Meetjesland aan, en begeleiden geïnteresseerden die een eigen autodeelgroep willen opstarten.

Meer info