Warmtenet Eeklo

De stad Eeklo heeft het initiatief genomen om een warmtenetwerk aan te leggen. Dit netwerk zal restwarmte van verschillende bronnen zoals de verbrandingsoven en het ziekenhuis via ondergrondse leidingen verdelen naar de gebouwen in de stad. Het netwerk van bijna 30 kilometer zou alle huizen en bedrijven in Eeklo kunnen voorzien van verwarming en sanitair warm water. Het consortium Veolia-Ecopower werkt aan de realisatie van dit project. Dankzij de coöperatieve structuur van Ecopower kunnen alle inwoners van Eeklo mede-eigenaar worden van het warmtenet waar ze energie van afnemen. Dit model van rechtstreekse burgerparticipatie verzekert dat de inwoners van de stad niet enkel delen in de winst maar ook reële inspraak hebben in het bestuur. Oost-Vlaanderen Energielandschap zorgt via het Europees project COBEN dat de resultaten kunnen toegepast worden in de volledige Provincie.

Partners: Stad eeklo, privé-ontwikkelaar Veolia en burgercoöperatie Ecopower.

Meer info