Ondernemerscentrum Meetjesland

Het Ondernemerscentrum Meetjesland in Maldegem kreeg het BREEAM-label ‘Very Good’ opgespeld en dat is een mooie erkenning voor alle inspanningen die werden geleverd rond duurzaamheid. De POM Oost-Vlaanderen, die eigenaar en beheerder is van het gebouw, wou het nieuw complex zo duurzaam en toekomstgericht mogelijk bouwen, vanuit een voorbeeldfunctie voor potentiële huurders en kandidaat-bouwers. BREEAM is een internationale duurzaamheidsstandaard voor gebouwen en bepaalt een globale duurzaamheidsscore. Deze wordt samengesteld met de scores voor management, gezondheid en welzijn, energie, transport, water, materialen, afvalbeheer, landgebruik en ecologie, vervuiling en innovatie.

Meer info