De Zonneberg

De Zonneberg 

De oude gipsberg van Rieme en Zelzate huisvest het grootste aaneensluitende zonnepanelenpark in de Benelux, goed voor 20 ha met zonnepanelen met een vermogen van 15MW. Meer dan 4000 gezinnen worden hiermee van groene stroom voorzien. Er werd een coöperatieve opgericht om participatie in het project door omwonenden en geïnteresseerden mogelijk te maken.

Partners: Het consortium Terranova Solar nv staat in voor de coördinatie en financiering van de zonneberg. Dit consortium bestaat uit de firma’s Aertssen, de Jan De Nul Group, DEC en Envisan en de publieke partners provincie Oost-Vlaanderen (via de POM) en FINIWO, die de gemeenten Evergem en Zelzate vertegenwoordigen.

Meer info