Bosuitbreiding Ganzeveld

Natuurpunt kocht ruim 11,5 ha aan in de onmiddellijke omgeving van Ganzeveld. 5 jaar na de aankoop van 33ha betekent dit een forse uitbreiding voor het natuurgebied. Bosuitbreiding staat centraal in de plannen. Op een termijn van ongeveer 4 jaar wordt 6 ha nieuw bos voorzien wat kansen biedt voor soorten zoals buizerd, ree, vleermuizen, spechten,…. Nieuwe bossen zorgen voor zuurstof voor de omgeving en zijn zeer belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering.