Natuurpunt en Partners Meetjesland en Woonwijzer Meetjesland lanceren de Klimaatacademie Meetjesland. Tijdens verschillende bijeenkomsten, workshops …

Op 19 mei 2017 werd het startschot gegeven voor de regionale samenwerking Meetjesland Klimaatgezond. De veertien gemeenten uit het Meetjesland zullen…

Ook de burgers worden betrokken bij de opmaak van de klimaatactieplannen. In elke gemeente worden klimaattafels georganiseerd waar iedereen wordt uit…

Alle veertien gemeenten in het Meetjesland beslisten ondertussen om het Europese Burgemeestersconvenant te onderteken. Het Europese Burgemeestersconv…

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert, samen met de Bond Beter Leefmilieu vzw en Oost-Vlaanderen Energielandschap, een nieuw hapklaar aanbod van 11 k…

Jouw gemeente heeft een klimaatactieplan of start hiermee. De eerste stap is gezet. Nu volgt de grote uitdaging om deze plannen uit te voeren. Je bur…

Woonwijzer Meetjesland en Natuurpunt en Partners Meetjesland willen Meetjeslandse gezinnen ondersteunen om hun energieverbruik te verminderen. Ze org…