Wat met adaptatie?

Droogte, hitte, overstromingen, ... Welke effecten van de klimaatopwarming kunnen we verwachten in het Meetjesland? En welke sectoren zijn het meest kwetsbaar voor deze veranderingen (natuur, toerisme, economie, landbouw, mobiliteit, …)? 
Het voorbije jaar lag de focus om het mitigatieluik van de lokale klimaatactieplannen (= verminderen van de CO2-uitstoot). De komende maanden leggen we ons toe op adaptatie.

Het studiebureau Sumaqua (KUL) zal de impact van de klimaatverandering op het Meetjesland in kaart brengen. Op basis van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse worden alle betrokken lokale en regionale actoren uitgenodigd om adaptatiemaatregelen te formuleren die de effecten van de klimaatopwarming in onze regio kunnen verzachten. U hoort nog van ons!