Samenwerking Meetjesland Klimaatgezond uit de startblokken

Op 19 mei 2017 werd het startschot gegeven voor de regionale samenwerking Meetjesland Klimaatgezond. De veertien gemeenten uit het Meetjesland zullen de komende jaren samen met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen werk maken van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Ze slaan de handen in elkaar om de CO2-uitstoot in de regio drastisch te verlagen en om de negatieve effecten van de klimaatopwarming in de streek te verzachten.

De samenwerking werd afgetrapt met de ondertekening van een gezamenlijke engagementsverklaring door de veertien burgemeesters van het Meetjesland. Om de gezamenlijke klimaatdoelstellingen te realiseren is samenwerking nodig met inwoners, bedrijven, handelaars, scholen, landbouwers, verenigingen, …. In alle sectoren moeten acties ondernomen worden om het energieverbruik te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Door samen te werken op streekniveau kunnen de gemeenten inspiratie opdoen bij elkaar en leren van elkaars ervaringen en kunnen intergemeentelijke acties op touw gezet worden.

De reportage van AVS over de start van de samenwerking kan u hier bekijken

Voor alle info en suggesties kan u contact opnemen met An Heyerick, coördinator van Meetjesland Klimaatgezond, info@meetjeslandklimaatgezond.be.