Regionaal klimaatadaptatieplan klaar voor gebruik!

Naast CO2-reductie, moeten we ons ook aanpassen aan de onvermijdelijke klimaatverandering. Sumaqua bracht de risico’s en kwetsbaarheden voor de regio in kaart en samen met lokale en regionale experten gingen we op zoek naar oplossingen voor de klimaatrisico’s. Dit boeiende traject resulteerde in een gedetailleerd klimaatadaptatieplan voor de regio alsook een beknopte samenvattende adaptatiebrochure. Dit adaptatieplan wordt verder verfijnd naar het lokale niveau om per gemeente de meest aangewezen adaptatiemaatregelen te definiëren.

Meer info over het regionale adaptatieplan bij An Heyerick

Meer info over de lokale adaptatieplannen bij Naïma Lafkioui