Klimaat- en risicoanalyse klaar

In opdracht van Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen bracht Sumaqua (KU Leuven) de impact en de risico’s van klimaatverandering in het Meetjesland in kaart. Tijdens een druk bijgewoonde adaptatieworkshop op 12 juni stelden we de resultaten van de klimaat- en risicosanalyse voor het Meetjesland voor. Uit deze analyse blijkt dat de klimaatverandering voor onze regio nattere winters en drogere zomers met hevigere onweersbuien met zich meebrengt. De website www.meetjeslandklimaatbestendig.be vat overzichtelijk samen welke gevolgen (overstromingen, droogtes, hittestress) we in onze regio kunnen verwachten.

Samen met lokale en regionale beleidsmakers en experten wordt de komende maanden werk gemaakt van een regionaal adaptatieplan met gedragen oplossingen voor de klimaatrisico’s in onze regio. Dit plan kadert binnen de lokale klimaatdoelstellingen voor het Europese Burgemeestersconvenant.