Hout = Goud

Het Meetjesland wordt van oudsher gekenmerkt door de typische “Meetjes”. Dit zijn lange, smalle, rechthoekige percelen afgebakend door kleine landschapselementen, zoals: knotbomen en houtkanten. Deze knotbomen en houtkanten zijn niet alleen erg belangrijk voor de landschapswaarde en de biodiversiteit in de regio, ze dragen ook bij aan de klimaatoplossing door het hout in te zetten als hernieuwbare warmtebron.

 

In het project Hout = Goud werden de knotbomen en houtkanten in kaart gebracht die vandaag terug te vinden zijn in Eeklo en Maldegem. Ook werd nagegaan hoeveel hout hieruit jaarlijks kan gewonnen worden als hernieuwbare warmtebron. Voor de Huysmanhoeve in Eeklo werd onderzocht hoeveel hout jaarlijks kan gewonnen worden uit de bomen die aanwezig zijn op het terrein. Dit hout wil de provincie gebruiken als warmtebron voor een biomassaketel die op de site zal gerealiseerd worden.

Hout = Goud is een LEADER-project dat werd gerealiseerd door Regionaal Landschap Meetjesland en Agrobeheercentrum Eco2

 

Wil je graag meer weten over het project, dan kan je hier de brochure en het eindrapport terugvinden.

 

Ben je geïnteresseerd om zelf houtkanten op je terrein aan te planten of heb je vragen over het onderhoud ervan, neem dan zeker even contact op met het Regionaal Landschap Meetjesland. Zij helpen je graag verder.