deadline aanvragen energieleningen

Inwoners uit het Meetjesland kunnen via Veneco een Vlaamse energielening aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Vanaf 1 januari 2019 vervalt de energielening aan 2% en zullen enkel de sociale doelgroep en verenigingen nog energieleningen kunnen krijgen.Om organisatorische redenen ligt de deadline voor het indienen van aanvragen voor de 2%-leningen op 30 november 2018. Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet meer behandeld worden.