CO2-arm toerisme

Ook de toeristische sector kan bijdragen tot de CO2-reductiedoelstellingen van de regio. Met het project ‘duurzaam toerisme Meetjesland’ willen we samen met Toerisme Meetjesland en Netwerk Meetjesland, en met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, werk maken van duurzaam toerisme in de streek met minder CO2-uitstoot.

Het project richt zich zowel tot de vraag- als aanbodzijde van het Meetjeslandse toerisme. We zetten in op:

  • informeren en sensibiliseren van uitbaters over de mogelijkheden om energie te besparen;
  • Ondersteuning bij het aanvragen van het Green Key ecolabel;
  • Promoten van duurzaam toerisme in de regio.

Op 17 oktober organiseren we een eerste infosessie voor toeristische uitbaters met een praktijkgerichte workshop om het Green key ecolabel te behalen.