Samen op weg naar een beter klimaat

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren, slaan de elf gemeenten van het Meetjesland de handen in elkaar. Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen bieden ondersteuning bij de opmaak en de implementatie van de lokale klimaat- en energieactieplannen en bij het uitwerken van een regionale strategie en gezamenlijke klimaatacties.

Regionale projecten

Samenwerking op streekniveau biedt een hoop voordelen omwille van de nabijheid, de vergelijkbaarheid en – zeker in het Meetjesland - de gemeenschappelijke identiteit van de gemeenten. Door krachten en middelen te bundelen op streekniveau kunnen enkele belangrijke schaalvoordelen gerealiseerd worden op vlak van communicatie, administratie, kennisopbouw, …. De regionale samenwerking laat de gemeenten ook toe om inspiratie op te doen bij elkaar en te leren van elkaars ervaringen. Bovendien kunnen de vele regionale actoren en externe experten in het Meetjesland optimaal betrokken worden.

Veneco biedt vanaf voorjaar 2021 Light As A Service (LaaS) aan, in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Zo willen we energiezuinige reli…

Woningen die onvoldoende geisoleerd zijn en geen geschikte warmtebron hebben, zijn één van de belangrijkste oorzaken van de CO2-uitstoot (niet-ETS ge…

Via dit project plaatsen 7  Meetjeslandse gemeenten (Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Wachtebeke en Zelzate) samen met Veneco zonnepanele…

Stookolie neemt nog steeds een belangrijke plaats in als energiedrager voor verwarming. Dat is geen goede zaak voor het klimaat. De omschakeling van …

Energiehuis Veneco organiseert, in samenwerking met de deelnemende gemeenten een woon- en energieloket. Aan dit loket kan u als inwoner terecht met a…

Met dit project willen we vanuit Meetjesland Klimaatgezond ook de toeristische sector betrekken bij de regionale klimaatdoelstellingen. Samen met Toe…

Het project Klimaatscholen Meetjesland is een samenwerking tussen Meetjesland Klimaatgezond, Woonwijzer Meetjesland, MOS Oost-Vlaanderen en Volterra.…

Het Meetjesland wordt van oudsher gekenmerkt door de typische “Meetjes”. Dit zijn lange, smalle, rechthoekige percelen afgebakend door kleine landsch…

Ook voedselverspilling draagt bij tot de klimaatopwarming. Natuurpunt en Partners Meetjesland rekende uit dat voedselverspilling leidt tot +- 17.000 …

De Klimaatacademie, georganiseerd door Natuurpunt en Partners Meetjesland en Woonwijzer Meetjesland, wil de bewustwording van de inwoners omtrent ene…

Houtkanten vormen niet alleen een CO2-neutrale en hernieuwbare energiebron, maar verzorgen ook mee het microklimaat, de waterhuishouding en de biodiv…

Inwoners van het Meetjesland kunnen beroep doen op een stroomcoach om thuis energie te besparen. Op basis van een grondige analyse van toestellen en …

Volterra is een hernieuwbare-energiecoöperatie, die de inwoners van het Meetjesland wil verenigen om een groot draagvlak te creëren waarin alle coöpe…

De adviseurs van Woonwijzer bieden gespecialiseerd advies over energiebesparende investeringen.ndien nodig komt de technisch adviseur ter plaatse voo…

Via Veneco wordt de Vlaamse energielening aangeboden aan inwoners van het Meetjesland. Met een energielening kunnen particulieren energiezuinige reno…

Korte Keten Meetjesland is een project van Natuurpunt en Partners Meetjesland, Voedselteams, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-V…

Mmm…eetjesland is een coöperatief genootschap waarin heel wat hoeve- en streekproducenten zich verenigen met als doel de consumptie van lokale hoeve-…

Met het project Energiek Meetjesland streven de Provincie Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Energielandschap, het Innovatiesteunpunt en het Plattela…

Op veel plaatsen in het Meetjesland is er een tekort aan basismobiliteit: er zijn weinig of geen lijnbussen of treinverbindingen. Het delen van een a…